SIL Eagles

Taustaa:

SIL Eagles on Suomen Ilmailuliiton nuorisohanke, jonka tavoitteena on koota ilmailusta kiinnostuneet nuoret yhteen ja ohjata heitä eteenpäin paikallisiin lentokouluihin jatkamaan lentoharrastusta. Hankkeessa on määritelty yhtenäinen malli Ilmailukerhoille lentopäivän järjestämiseksi 8-17-vuotiaille nuorille. Malli tarjotaan kerhoille toteutettavaksi, ja tilaisuuden järjestäjä voi soveltaa mallia toimintaympäristöönsä sopivaksi. Kokonaisvastuu tapahtuman sisällöstä on aina tilaisuuden järjestävällä ilmailukerholla.

Lennot lennetään harraste- ja yleisilmailuun tyypillisesti käytettävillä lentokoneilla. Toiminnan turvallisuustaso vastaa harraste- ja yleisilmailun yleistä turvallisuustasoa. 

Lennosta vastaa aina lentokoneen päällikkö (PIC).

Kenelle: 8-17 -vuotiaille ilmailusta kiinnostuneille nuorille

Kuka järjestää: Aktiiviset ilmailijat ja ilmailukerhot, ks. https://www.ilmailuliitto.fi/ilmailuliitto/jasenkerhot/

Missä: Järjestäjän päättämissä paikoissa

Milloin: Järjestäjän päättäminä aikoina

Mitä: Lyhyt esittely ilmailuun ja lentämiseen, lentoretki tai muu tutustuminen ilmailulajiin (esim. lennokit) – taivaskaan ei ole rajana!

Vaatimukset: Perusterveys, huoltajan suostumus & sitoumus

Riskit: Pienilmailu ei täytä kaupallisen lentotoiminnan turvallisuusvaatimuksia. Ilmailu ei koskaan ole täysin  riskitöntä. Harraste- ja yleisilmailua voidaan kokonaisuutena pitää toimintana, johon voi liittyä kohonnut onnettomuusriski, kuten esimerkiksi moottoripyöräilyyn. 

Suomessa on vuoden 2015 jälkeen kuollut pienilmailussa kolme ihmistä (2017 ja 2019)

Lentokoneissa on pakolliset vakuutukset mahdollisten vahinkojen varalta. 

Tutustu Ilmailuliiton turvallisuustyöhön ja ilmailuonnettomuustilastoihin (Traficom). Riskit on hyvä tiedostaa.

Vastuut: Lentokoneen päällikkö on kokonaisvastuussa lennosta ja sen turvallisuudesta. Lentäjältä vaaditaan ja todennetaan voimassa oleva matkustajankuljetusoikeus eli valtuutus lentää ao. ilma-aluksella muiden ihmisten kanssa. Mahdolliset vahinkotapaukset käsitellään vahingonkorvauslain perusteella. Voimassa olevat vakuutukset ja niistä maksettavat maksimikorvaukset esitellään asianosaisille ennen lentoa. Huoltajan/huoltajien suostumus alaikäisen osallistumiseen lennolle edellytetään tilanteen mukaisesti. 

Osallistujalle: Esittely, lentoretki, oma SIL Eagles -lentopäiväkirja & lentäjän siivet.

Alkuesittelyyn voit tutustua jo etukäteen tästä:

sil_eagles_start